Історія

ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ

Центр ефективного управління було створено у жовтні 2002 року групою однодумців з метою:

  • Розробки та впровадження ефективних систем управління в економічній, соціальній та політичній галузях;
  • Інтелектуальної, інформаційної та організаційної підтримки процесів демократичних перетворень та економічних реформ в Україні, її інтеграції до європейських структур.

Президентом Центру  з моменту його створення є Мірошниченко Юрій Романович – політик, громадський діяч, науковець.

У 2002-2006 роках Центр зосередив свою діяльність у двох основних напрямках.

Перший – громадська діяльність. Командою Центру були розроблені та успішно реалізовані такі навчально-освітні проекти загальнонаціонального масштабу: Всеукраїнська школа політика нової генерації (2002-2005) та у співпраці з Міністерством сім’ї та молоді – Всеукраїнська школа молодіжних лідерів (2003-2007). Навчання в обох школах базувалося на основі сучасних методик організаційно-діяльнісних  ігор, що дозволяло готувати справжніх фахівців і лідерів для розвитку демократичної України.

Другий – суспільно-політична діяльність. Очолювана Юрієм Мірошниченком команда активістів брала участь у ряді парламентських і президентських виборів, набуваючи безцінний практичний досвід. В результаті Президент Центру – Юрій Мірошниченко був обраний народним депутатом України V скликання у березні 2006 року.

У 2006-2010 роках Центр відзначився активною законотворчою роботою – було підготовлено і внесено до Верховної Ради України більше 120 законопроектів. Основні галузі законотворчої діяльності: цивільне законодавство, правосуддя, процесуальне законодавство, законопроекти з питань освіти, релігії, захисту прав дітей і сім’ї, трудове законодавство, нотаріат, виборче законодавство, діяльність громадських організацій.

За цей період Юрій Мірошниченко та експерти Центру виступили  організаторами та учасниками ряду конференцій, «круглих столів», робочих нарад і зустрічей, на яких за участю представників громадянського суспільства, державних установ, фахівців та науковців були напрацьовані суспільно важливі законодавчі ініціативи, що стали предметом розгляду у Верховній Раді України.

У 2010-1014 роках Центр зосередив зусилля на розробленні системних законопроектів, які стали базою для реформування відповідних галузей.

Серед впроваджених реформаторських законів, розробкою яких займалися експерти Центру слід відзначити:

Сучасний закон про волонтерську діяльність (прийнято у квітні 2011 року);

Комплексний закон про судовий збір (прийнято у липні 2011 року);

Розроблений на кращих європейських та вітчизняних традиціях закон про громадські об’єднання (прийнято у березні 2012 року);

Сучасний прогресивний закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, (прийнято у липні 2012 року);

Закон про вищу освіту, спрямований на докорінну реформу галузі  (прийнято у липні 2014 року).

Також було подано сотні змістовних пропозицій і поправок для поліпшення інших законопроектів під час їх підготовки до розгляду у другому читанні.

Також було підготовлено та подано до Верховної Ради України ряд інших системних законопроектів, зокрема: про присяжних виконавців,

У 2015 року Центр продовжив законотворчу роботу. Одним із провідних напрямів стало питання законодавчого забезпечення дотримання прав людини в установах і закладах пенітенціарної системи України.

Так, у травні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України).