Конституційне право

23.10.2015 - Виступ у КСУ по справі щодо конституційності окремих положень Закону України „Про очищення влади“

Відповідно до статей 147, 150, 152 Конституції України, пункту 1 статті 13, статей 15, 38-40, 57, 71, пункту 1 статті 82 Закону «Про Конституційний Суд України» суб’єкт права на конституцій...

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «ВЛАДА»

Проблема єдиного розуміння категорії «влада» (особливо в юриспруденції) є на сьогоднішній день однією з першочергових, до розв’язання якої спрямовуються зусилля багатьох науковців-правознавців, оск...

ВЛАДА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЙОГО РІШЕНЬ

«Влада Українського народу» – категорія, через яку Конституційний Суд України у своєму рішенні від 5 жовтня 2005 року (справа про здійснення влади народом) [4] розтлумачив принцип народного суверен...